Calendar

SPECIE

PERIOADA

Mamifere

Bizamul (Ondatra zibethica) 1 septembrie - 15 aprilie
Capra neagră (Rupicapra rupicapra)

- exemplar de trofeu
- exemplar de selectie


15 octombrie - 15 decembrie
1 septembrie - 15 decembrie
Capriorul (Capreolus capreolus)

- mascul
- femela


15 mai - 15 octombrie
1 septembrie - 15 februarie
Cerbul comun (Cervus elaphus)

- mascul de trofeu
- mascul de selectie
- femela si vitel10 septembrie - 15 noiembrie
1 septembrie - 31 decembrie
1 septembrie - 15 februarie
Cerbul lopătar (Dama dama)

- mascul de trofeu
- mascul de selectie
- femela si vitel10 octombrie - 1 decembrie
1 septembrie - 15 decembrie
1 septembrie - 15 februarie
Câinele enot
(Nyctereutes prociynoides)
15 septembrie - 31 martie
Dihorul comun (Putorius sp.) 15 septembrie - 31 martie
Hermelina (Mustela erminea) 15 septembrie - 31 martie
Iepurele de câmp (Lepus europaeus) 1 noiembrie - 31 ianuarie
Iepurele de vizuină
(Oryctolagus cuniculus)
1 noiembrie - 31 ianuarie
Jderul (Martes sp.) 15 septembrie - 31 martie
Marmota (Marmota marmota) 15 septembrie - 31 octombrie
Mistreţul (Sus scrofa) 1 august - 15 februarie
Muflonul (Ovis aries musimon) 15 septembrie - 15 decembrie
Nevăstuica (Mustela nivalis) 15 septembrie - 31 martie
Şacalul (Canis aureus) 15 mai - 31 martie
Viezurele (Meles meles) 1 august - 31 martie
Vulpea (Vulpes vulpes) Tot anul

Pasari

Becaţina comună
(Gallinago gallinago)
1 septembrie - 28 februarie
Cioara grivă (Corvus corone cornix) 1 iunie - 31 martie
Cioara de semănătură
(Cornus frugilegus)
1 august - 31 ianuarie
Ciocarlia de camp
(alauda arvensis)
15 septembrie - 15 noiembrie
Cocoşar (Turdus pilaris) 1 septembrie - 28 februarie
Cocoşul-de-munte (Tetrao urogallus) fara perioada de vanare
Coţofana (Pica pica) 1 iunie- 31 martie
Fazanul (Phasianus colchicus) 1 octombrie – 28 februarie
Gaiţa (Garrulus glandarius) 1 septembrie - 28 februarie
Găinuşa de baltă
(Gallinula chloropus)
1 septembrie - 28 februarie
Gâsca de vară
(Anser anser rubrirostris)
1 septembrie - 20 ianuarie
Gâsca de semănătură
(anser fabalis fabalis)
1 septembrie - 28 februarie
Gârliţa mare (Anser albifrons) 1 septembrie - 20 ianuarie
Graurul (Sturnus vulgaris) 1 septembrie - 28 februarie
Guguştiucul (Streptopelia decaocto) 15 august - 15 februarie
Ierunca 15 septembrie – 15 decembrie
Lişiţa (Fulica atra) 1 septembrie - 31 ianuarie
Porumbelul gulerat
(Columba palumbus)
15 august – 28 februarie
Porumbelul de scorbură
(Columba oenas)
15 august – 28 februarie
Potârnichea (Perdix perdix) 15 septembrie - 31 decembrie
Prepeliţa (Coturnix coturnix) 15 august - 31 decembrie
Raţa mare (Anas platyrhynchos) 1 septembrie - 31 ianuarie
Raţa mică (Anas crecca) 1 septembrie - 28 februarie
Raţa fluierătoare (Anas penelope) 1 septembrie - 28 februarie
Raţa cu cap castaniu (Aythya ferina) 1 septembrie - 28 februarie
Raţa moţată (Aythya fuligula) 1 septembrie - 28 februarie
Raţa sunătoare (Bucephala clangula) 1 septembrie - 31 ianuarie
Raţa lingurar (Anas clypeata) 1 septembrie - 28 februarie
Raţa suliţar (Anas acuta) 1 septembrie - 31 ianuarie
Raţa cârâitoare (Anas querquedula) 1 septembrie - 28 februarie
Raţa cu cap negru (Aythya marila) 1 septembrie - 28 februarie
Sitarul de pădure
(Scolopax rusticola)
1 septembrie – 28 februarie
Sitarul de mal (Limosa limosa) 1 septembrie - 28 februarie
Stăncuţa (Corvus monedula) 15 iulie - 15 februarie
Sturzul de vâsc (Turdus viscivorus) 1 septembrie - 31 ianuarie
Sturzul cântător (Turdus philomelos) 1 septembrie - 31 ianuarie
Sturzul viilor (Turdus iliacus) 1 septembrie - 28 februarie
Turturica (Streptopelia turtur) 15 august – 28 februarie

Fonduri cinegetice

Fondul cinegetic Dobroteasa

Este situat in Nord Vestul judetului Olt, in zona foarte agreabila de dealuri mijlocii, cu pante moderate si renumitele culturi de vita de vie Samburesti, la cca 50 km de municipiul Slatina.

Fondul cinegetic Bals

Este situat in vestul judetului Olt, in zona de campie cu terenuri plane sau usor ondulate, la 20 km de municipiul Slatina.
Se poate vana: iepure, fazan, potarniche, rate.

Fondul cinegetic Voineasa

Este situat in Vestul judetului Olt in zona de campie si dealuri joase, la 25 km de municipiul Slatina.
Se poate vana: caprior, mistret, iepure, fazan, potarniche, rate.
Rezultate foarte bune si trofee medaliabile se pot obtine la caprior si mistret.

Contact

Adresa: Strada Pitesti, nr. 213, Slatina, Judetul OLT
Tel:  +40-722-523.839 - Bogdan Baltoi
        +40-730-133.885 - Rauta Ion (IT)
Fax: +40-249-414.511